Apartman Praha 1

Spolupráce s A69 architekti
Foto: Romana Drdová